Tiekuntien avustaminen

Varevaara Metsäsijoitus OY avustaa tiekuntien perustamisessa, toiminnan käynnistämisessä ja pyörittämisessä Rovaniemellä ja naapurikunnissa. 


Palvelut

Yksiköinti ja käyttömaksulaskelmat 

sisältää

Vaikutusalueen rajauksen tarkistus

Omistajien selvitys
Osakaskohtainen tienkäyttöselvitys
Tiekunnan kokouksen asialistan laatiminen
Yksiköinnin perusteiden esittelyn tiekunnalle,
Yksiköinnin tarkistus kokouksen päätösten mukaan

Tarvittaessa kokouksen pöytäkirjan laatiminen


Yksiköinnin ja käyttömaksulaskelmien päivitys

    sisältää muuttuvien osalta:

Omistajien selvitys

Osakaskohtainen tienkäyttöselvitys
Tiekunnan kokouksen asialistan laatiminen
Yksiköinnin perusteiden esittelyn tiekunnalle,
Yksiköinnin tarkistus kokouksen päätösten mukaan
Kokouskutsun ja asialistan laatiminen, kuoret, monistukset, postituksetTiekunnan perustaminen ja yksiköinti 

sisältää

Vaikutusalueen rajauksen tarkistus
Omistajien selvitys

Osakaskohtainen tienkäyttöselvitys
Kitu- ja joutomaan erottaminen metsätalousmaan pinta-alasta
Tiekunnan perustavan kokouksen kutsujen ja asialistan laatiminen
Yksiköinnin perusteiden esittelyn tiekunnalle,
Perustavan kokouksen pöytäkirjojen teko
Tiekunnan perustamisilmotuksen tekeminen maanmittauslaitoksen tiekuntarekisteriin
Tien sijainnin ilmoittaminen Digiroad-tierekisteriin

· 

Meiltä saatavat muut palvelut:

 • Kokousten avustaminen ja valmistelu (puheenjohtaja, sihteeri tai avustaja)
 • Kokouspöytäkirjan tekeminen
 • Kokouskutsut ja osakastiedotteet
 • Postitukset ja sähköposti-ilmoitukset
 • Tieosakasluettelot ja osakasluetteloiden päivitykset
 • Tieyksikkölaskelmat ja tieyksiköinnin päivitykset
 • Käyttömaksulaskennat
 • Maksuunpanoluettelon laadinta
 • Tiemaksulaskujen muodostaminen
 • Muut yksityistieasiatSelkeä hinnoittelu

Saat yhden selkeän hinnan koko palvelusta, kun teet tarjouspyynnön.

Perusteet:

· Yksiköinti ja käyttömaksulaskelmat 250€ + 25€/osakas

· Yksiköinnin ja käyttömaksulaskelmien päivitys 200 € + 25€ per muuttunut osakas/käyttömaksu 

· Tiekunnan kokouksen järjestäminen 

 • kokouskutsujen lähettäminen liitteineen 3,50 € per kirje
 • sis asialistan laatimisen, kuoret, monistukset, postimaksut
 • kokouksen sihteerinä toimiminen 50 e + matkat 0,42 € per kmTäytä alla oleva viestikenttä, niin otan yhteyttä toivomallanne tavalla!

Terveisin Jukka Aula Rovaniemeltä

Yleiset kysymykset 

Miksi ja milloin tiekunta kannattaa perustaa?

-Kun perustetavaa/ ennestään olevaa tietä käyttää useampi kiinteistö ja

 • tien rakentamisen tai kunnossapidon kustannukset halutaan jakaa tienkäytön mukaan
 • tien hoitoa ja hallinnointia halutaa hoitaa yksityistielain mukaisesti
 • kunnan tai kaupungin avustukset edellyttävät tiekuntaa
Mitä tiekunnan perustaminen ja pitäminen maksaa

 1. Jos 
--

Miten tiekunnan perustaminen tapahtuu?

--